Home      Teenused

Raamatupidamine on Eestis seadusega reguleeritud ning kohustuslik igale ettevõtjale. Raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohuslane kohustatud koostama ja esitama regulaarselt infot ettevõtte majandusseisust ehk esitama vastavaid finantsaruandeid.

Osutame raamatupidamisteenust äriühingutele, mille sisuks on:

-         algdokumentide kontroll ja sisestamine vajalikesse registritesse

-         põhivahendite arvestus

-         komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine

-         arveldused aruandvate isikutega

-         palga- ja maksuarvestus

-         maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile

-         statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile

-         majandusaasta-aruande koostamine

-         raamatupidamisalased konsultatsioonid (vajadusel anname nõu kõikidel nädalapäevadel)

Osutame teenuseid nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele ettevõttetele!